Search Price Results
Wish

LOT 1194

חורבננו בתמונות – אונדזער חורבן אין בילד - תמונות נדירות...

[ translate ]

חורבננו בתמונות – אונדזער חורבן אין בילד - תמונות נדירות מהשואה ברגן בלזן, 1946

[אונדזער חורבן אין בילד], חורבננו בתמונות, נלקט ונערך בידי רפאל אולבסקי, פאול טרפמן ודוד רוזנטל. המו"ל: הועד המרכזי ליהודים המשוחררים באזור הבריטי. הוצאת: "אונדזער שטימע", ברגן בלזן, דצמבר 1946. יידיש, עברית, אנגלית וגרמנית.
תיעוד צילומי נדיר וחשוב, החל מעלייתו של הרייך השלישי ועד שחרור מחנות המוות. כולל 115 תצלומים בשחור-לבן, ביניהם תצלומים מהגטאות, האקציות והסלקציות. דפי השער, המבוא וכותרות התצלומים נדפסו ביידיש, בעברית, באנגלית ובגרמנית
38 דף, 30x37.5 ס"מ. מצב כללי בינוני - טוב

Reserve
Unlock
Time, Location
21 May 2024
Israel, Jerusalem
Auction House
Unlock

[ translate ]

חורבננו בתמונות – אונדזער חורבן אין בילד - תמונות נדירות מהשואה ברגן בלזן, 1946

[אונדזער חורבן אין בילד], חורבננו בתמונות, נלקט ונערך בידי רפאל אולבסקי, פאול טרפמן ודוד רוזנטל. המו"ל: הועד המרכזי ליהודים המשוחררים באזור הבריטי. הוצאת: "אונדזער שטימע", ברגן בלזן, דצמבר 1946. יידיש, עברית, אנגלית וגרמנית.
תיעוד צילומי נדיר וחשוב, החל מעלייתו של הרייך השלישי ועד שחרור מחנות המוות. כולל 115 תצלומים בשחור-לבן, ביניהם תצלומים מהגטאות, האקציות והסלקציות. דפי השער, המבוא וכותרות התצלומים נדפסו ביידיש, בעברית, באנגלית ובגרמנית
38 דף, 30x37.5 ס"מ. מצב כללי בינוני - טוב

Reserve
Unlock
Time, Location
21 May 2024
Israel, Jerusalem
Auction House
Unlock