Unsold
Lot 162

בצלאל, ראשית המאה העשרים: תוית נהדרת [גודל קרוב לגלויה] של אדם הקורא את העתון הסוציאליסטי ביידיש: דער סאציאל – דעמאקראט ומאחוריו דמות חשוכה נוספת של זקן שאף הוא מביט בעיתון – בפינה: י. שטרק, בצלאל, ירושלם – מראשוני בצלאל שליוו את בוריס שץ! פריט נהדר!...

י. שטרק האמן הציוני הדגול יש במהדורת האינטרנט של עיתון הארץ אינטרנט כתבה נפלאה על האמן הציוני הדגול וציוריו בבית כנסת עדס הנה קטעים מהכתבה: ציור הקיר שמתעד את הולדת הציונות מתחת לשכבות צבע ושפכטל בבית כנסת עתיק בשכונת נחלאות בי-ם, נחשף ציור קיר שהחוקרים מגדירים כיצירת האמנות הציונית המונומונטלית הראשונה... לבית הכנסת עדס שהקימה קהילת יהודי חלב... more
Date
22 Mar 2020
Location
Israel, Jerusalem
Catalogue

Suggested Available Lots