Search Price Results
Wish

LOT 650

חמש שנים לדיקטטורה של היטלר: תחריטים: ה' קיביץ. תוספת: רומן...

[ translate ]

חמש שנים לדיקטטורה של היטלר: תחריטים: ה' קיביץ. תוספת: רומן רולנד. קטלוג תארוכה 1938. נדיר! Cinq Ans De Dictature Hitlerienne (Five Years of Hitler Dictatorship)

היינץ קיביץ היה אמן גרמני הידוע בחיתוכי העץ, האיורים שלו ובעמידתו האנטי-פשיסטית. הוא שרד את מחנה הריכוז לאסירים פוליטיים בקמנה ובזה של בורגרמור. קיביץ נעצר לאחר עליית הנאצים לשלטון ושוחרר ב-1934. בעזרת ארנסט רוהלט יצא קיביץ לגלות בדנמרק, שם פגש את ברטולט ברכט, לאחר מכן לצרפת והחל לעסוק במאבק בנאצים. ב-1938 הצטרף לרפובליקנים במלחמת האזרחים בספרד ונעלם. איוריו במהלך התקופה בהוצאה לאור Rowohlt כללו יצירות של ויליאם פוקנר, דון קישוט של סרוונטס ואחרים. הוא הצטרף ל- Union des Artists Allemands Libres ב-1937 והחל להילחם בנציונל-סוציאליזם. התערוכה "Cinq Ans De Dictature Hitlerienne" אורגנה על ידי קבוצה זו והותקנה באולם האיחוד המקומי. מספרים כי קיביץ חתך לינוליאום מהרצפה מתחת למיטתו כדי ליצור חיתוכי לינולאום לקטלוג המלווה את התערוכה, המתאר את זוועות הנאציזם. הקטלוג מכיל עשרה חיתוכי עמוד שלם מאת קיביץ המתארים בצורה חיה את זוועות הפאשיזם, ושמונה עשרה רפרודוקציות קטנות הממחישות בציניות את ההשלכות של השלטון הפשיסטי האכזרי. בחתכים הקטנים הללו מתאר קיביץ צעדי רווחה בחברות פשיסטיות, המורכבות בעיקרן מ"חלוקת לחם", או מגמת הירידה של עובדים גאים מראשית השלטון הנאצי ועד היום, ומדגימה את הגידול העצום של ההוצאות הצבאיות במהלך הזמן מ 1933 עד 1938.

ללא כריכה

40 עמודים

מצב סביר

[ translate ]
Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Reserve
Unlock
Time, Location
21 May 2024
Israel, Jerusalem
Auction House
Unlock

[ translate ]

חמש שנים לדיקטטורה של היטלר: תחריטים: ה' קיביץ. תוספת: רומן רולנד. קטלוג תארוכה 1938. נדיר! Cinq Ans De Dictature Hitlerienne (Five Years of Hitler Dictatorship)

היינץ קיביץ היה אמן גרמני הידוע בחיתוכי העץ, האיורים שלו ובעמידתו האנטי-פשיסטית. הוא שרד את מחנה הריכוז לאסירים פוליטיים בקמנה ובזה של בורגרמור. קיביץ נעצר לאחר עליית הנאצים לשלטון ושוחרר ב-1934. בעזרת ארנסט רוהלט יצא קיביץ לגלות בדנמרק, שם פגש את ברטולט ברכט, לאחר מכן לצרפת והחל לעסוק במאבק בנאצים. ב-1938 הצטרף לרפובליקנים במלחמת האזרחים בספרד ונעלם. איוריו במהלך התקופה בהוצאה לאור Rowohlt כללו יצירות של ויליאם פוקנר, דון קישוט של סרוונטס ואחרים. הוא הצטרף ל- Union des Artists Allemands Libres ב-1937 והחל להילחם בנציונל-סוציאליזם. התערוכה "Cinq Ans De Dictature Hitlerienne" אורגנה על ידי קבוצה זו והותקנה באולם האיחוד המקומי. מספרים כי קיביץ חתך לינוליאום מהרצפה מתחת למיטתו כדי ליצור חיתוכי לינולאום לקטלוג המלווה את התערוכה, המתאר את זוועות הנאציזם. הקטלוג מכיל עשרה חיתוכי עמוד שלם מאת קיביץ המתארים בצורה חיה את זוועות הפאשיזם, ושמונה עשרה רפרודוקציות קטנות הממחישות בציניות את ההשלכות של השלטון הפשיסטי האכזרי. בחתכים הקטנים הללו מתאר קיביץ צעדי רווחה בחברות פשיסטיות, המורכבות בעיקרן מ"חלוקת לחם", או מגמת הירידה של עובדים גאים מראשית השלטון הנאצי ועד היום, ומדגימה את הגידול העצום של ההוצאות הצבאיות במהלך הזמן מ 1933 עד 1938.

ללא כריכה

40 עמודים

מצב סביר

[ translate ]
Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Reserve
Unlock
Time, Location
21 May 2024
Israel, Jerusalem
Auction House
Unlock