Unsold
Lot 220

חפץ חיים.סט משנה ברורה 6 חלקים .מהדורה עתיקה ורשה -פיוטרקוב 1907-1912.ממקור אחד ובכריכות זהות -נדיר!מצב מצוין נקבי עש מועטים בכריכות.סט זה הגיע מארגנטינה כפי שנכתב בו .

Date
10 Aug 2020
Location
Israel, Jerusalem
Catalogue