Sold
Lot 1886

[Botany]. Dodonaeus, R. Cruydt-Boeck, volgens sijne laetste verbeteringe:...

[Botany]. Dodonaeus, R. Cruydt-Boeck, volgens sijne laetste verbeteringe: Met Biivoegsels achter elck Capittel, uut verscheyden Cruydtbeschrijvers: Item in't laetste een Beschrijvinge vande Indiaensche Gewassen, meest getrocken uut de schriften van Carolus Clusius. Leyden, Inde Plantijnsche Druckerije van Françoys van Ravelingen, 1608... more
Date
24 Nov 10:00 - 27 Nov 2020
Location
Netherlands, Haarlem