Unsold
Lot 661062

Cabinet

CABINET, 1900's first half, gray painted, invincible with shelf, height 82.5 90x42 cm

SKÅP, 1900 talets första hälft, gråmålat, invändigt med hylla, höjd 82,5 90x42 cm
CONDITION:
Revised, later painting, key is available but cannot be locked
Omarbetat, senare bemålning, nyckel finns men går ej att låsa
Timed
24 Aug 2019
Location
Sweden, Stockholm

Suggested Available Lots