Unsold
Lot 952

DEN BRIEL 350 JAAR GELEDEN DOOR DE WATERGEUZEN INGENOMEN

CHRIS VAN DER HOEF PENNINGEN - DEN BRIEL 350 JAAR GELEDEN DOOR DE WATERGEUZEN INGENOMEN 1922 Gekroond stadswapen door een Nereïde gehouden. Kz. kerk tussen oranjetakken en verticale tekst, VAN DEZEN TOREN WAPPERDE VOOR DE EERSTE MAAL DE DRIEKLEUR.AE gegoten 106.0 mm
Condition: Prachtig
Date
17 Jun 2021
Location
Netherlands, Amsterdam
Catalogue