Search Price Results
Wish

Een gouden munt, twintig kronen, Oostenrijk-Hongarije, 1915

[ translate ]

Een gouden munt, twenty krones, Austria-Hungary, 1915

Gross weight: 3.5 gram.

Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Reserve
Unlock
Time, Location
14 Jun 2024
Netherlands, Rotterdam
Auction House
Unlock

[ translate ]

Een gouden munt, twenty krones, Austria-Hungary, 1915

Gross weight: 3.5 gram.

Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Reserve
Unlock
Time, Location
14 Jun 2024
Netherlands, Rotterdam
Auction House
Unlock