Sold
Lot 52367281

Extra prenten; Jan Wagenaar - Vaderlandsche Historie - 1749/1759

Jan Wagenaar. Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederland, inzonderheid die van Holland, van de vroegeste tyden af: (. . .) . Amsterdam, Isaak Tirion, 1749-1759. 21 parts in 21 volumes. Uniformly bound in original half leather, with gilt-stamped spines. A unique MORE THAN COMPLETE copy in good condition... more