Market Analytics
Search Price Results
Wish

George Hendrik Breitner (1857-1923), 'Vrouwelijk Model'

[ translate ]

George Hendrik Breitner (1857-1923)

'Vrouwelijk Model'

signed 'GH Breitner' (lower right)

oil on board, 38,5x21,5 cm

Exhibited:-Eindhoven, Van Abbemuseum, ‘Eindhoven verzamelt: particulier kunstbezit', 27 April-23 May 1955, no. 25 (label attached to the reverse).Literature:-Magazine 'Art & Value', Winter 1994, ill. in colour.Provenance: -Collection Hendricus Petrus Bremmer, The Hague.-Acquired from the above by Mr and Ms W.N.J. Baekers-de Vlam, Eindhoven.-Acquired from the above by the present owner in 1992.

The present lot is accompanied by a lengthy handwritten text by H.P. Bremmer titled ‘G.H. Breitner - Vrouwelijk Model.'‘In de geniale meesterlijke opzet van deze olieverf-schets kunnen wij Breitner in de volle kracht van zijn Groot-schilder zijn bewonderen. Een hartstochtelijk behagen moet hij er aan gehad hebben om het conterfeitsel van zoo’n vrouw met zoo breede bravoer uit het penseel te laten loopen.De grote bekoring van een werk als dit is gelegen in het hartstochtelijke van de kleur. De diepe krachten in de zwaardere donkere partijen zijn van een volheid en rijkdom zoals die alleen in het beste werk der oude meesters aan te treffen zijn. Met een aan brutaliteit grenzende macht stelt de schilder tegenover het donker van het jak een felle streep wit, maar al spoedig is te bemerken dat hierbij van brutaliteit in den gewonen zin niet te spreken is maar dat daarentegen deze krachtige tegenstelling van zwart en wit op een fijne emotioneele aandoening van kleur berust en dat alleen een zeer gedistingeerd voor kleur voelend schilder zoiets in deze gevoelige kleurverhoudingen tot stand kon brengen. De kleur van het schort is eveneens in een rijk gamma gezien en werkend tegen de rijke schakeringen van fijne grauwen en grijzen, in den achtergrond, is in deze verhoudingen ook de subtiliteit van een kleurgevoeligheid en van een vaste overtuigde waarneming te bekennen.In de karakteristiek van dergelijke figuren is de schilder sprekend genoeg, en zijn er weinigen die met zoo groote heftigheid en met stelligheid van overtuiging een beeld met die drift in elkaar te penseelen weten, Als groot, scheppend kunstenaar weet deze meester wat hij weglaten moet en wat hij als het voor hem beteekenende in zoo’n verschijning te enleveeren heeft. Zo wordt het kapsel tot een puntige uitbeelding waartegen waartegen ons verstand in het begin wel in opstand kan komen, maar al vlug worden wij gedwongen deze wijze van uitbeelden te aanvaarden. In de haast trillende drift van zijn schilderen op zoo’n moment sliert hij gemakkelijk de omtrek van zoo’n gezicht en doet ons in de machtige omtrekken van den geheelde figuur de onontkoombare noodzakelijkheid van zijn zoo en niet anders moeten schilderen, voelen. Den Haag 16 Juli 1944.’

[ translate ]

View it on
Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Time, Location
28 May 2024
Netherlands, Hague
Auction House
Unlock

[ translate ]

George Hendrik Breitner (1857-1923)

'Vrouwelijk Model'

signed 'GH Breitner' (lower right)

oil on board, 38,5x21,5 cm

Exhibited:-Eindhoven, Van Abbemuseum, ‘Eindhoven verzamelt: particulier kunstbezit', 27 April-23 May 1955, no. 25 (label attached to the reverse).Literature:-Magazine 'Art & Value', Winter 1994, ill. in colour.Provenance: -Collection Hendricus Petrus Bremmer, The Hague.-Acquired from the above by Mr and Ms W.N.J. Baekers-de Vlam, Eindhoven.-Acquired from the above by the present owner in 1992.

The present lot is accompanied by a lengthy handwritten text by H.P. Bremmer titled ‘G.H. Breitner - Vrouwelijk Model.'‘In de geniale meesterlijke opzet van deze olieverf-schets kunnen wij Breitner in de volle kracht van zijn Groot-schilder zijn bewonderen. Een hartstochtelijk behagen moet hij er aan gehad hebben om het conterfeitsel van zoo’n vrouw met zoo breede bravoer uit het penseel te laten loopen.De grote bekoring van een werk als dit is gelegen in het hartstochtelijke van de kleur. De diepe krachten in de zwaardere donkere partijen zijn van een volheid en rijkdom zoals die alleen in het beste werk der oude meesters aan te treffen zijn. Met een aan brutaliteit grenzende macht stelt de schilder tegenover het donker van het jak een felle streep wit, maar al spoedig is te bemerken dat hierbij van brutaliteit in den gewonen zin niet te spreken is maar dat daarentegen deze krachtige tegenstelling van zwart en wit op een fijne emotioneele aandoening van kleur berust en dat alleen een zeer gedistingeerd voor kleur voelend schilder zoiets in deze gevoelige kleurverhoudingen tot stand kon brengen. De kleur van het schort is eveneens in een rijk gamma gezien en werkend tegen de rijke schakeringen van fijne grauwen en grijzen, in den achtergrond, is in deze verhoudingen ook de subtiliteit van een kleurgevoeligheid en van een vaste overtuigde waarneming te bekennen.In de karakteristiek van dergelijke figuren is de schilder sprekend genoeg, en zijn er weinigen die met zoo groote heftigheid en met stelligheid van overtuiging een beeld met die drift in elkaar te penseelen weten, Als groot, scheppend kunstenaar weet deze meester wat hij weglaten moet en wat hij als het voor hem beteekenende in zoo’n verschijning te enleveeren heeft. Zo wordt het kapsel tot een puntige uitbeelding waartegen waartegen ons verstand in het begin wel in opstand kan komen, maar al vlug worden wij gedwongen deze wijze van uitbeelden te aanvaarden. In de haast trillende drift van zijn schilderen op zoo’n moment sliert hij gemakkelijk de omtrek van zoo’n gezicht en doet ons in de machtige omtrekken van den geheelde figuur de onontkoombare noodzakelijkheid van zijn zoo en niet anders moeten schilderen, voelen. Den Haag 16 Juli 1944.’

[ translate ]
Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Time, Location
28 May 2024
Netherlands, Hague
Auction House
Unlock