Price unavailable
Lot 2693

[Incunabula and early 16th cent. books]. Hemert, A....

[Incunabula and early 16th cent. books]. Hemert, A. van. Vertroostinghe in alle liden eñ teghenspoet. Een devoot ende seer troostelijck boecxken voor alle bedructe herten. Ghemaeck door Broeder Anthonis van hemert, Regulier by Eyndove, ter liefden ende begheerten zijnre suster. Antw., Symon Cock, 1549, (144) lvs., title-p. printed in red and... more
Date
24 Nov 10:00 - 27 Nov 2020
Location
Netherlands, Haarlem