Sold
Lot 1020

Leo Gestel (1881-1941), pastel, 54 x 36,5, Compositie met ploegende...

pastel, 54 x 36,5, Compositie met ploegende boer, gesigneerd en gedateerd l.o. '28