Unsold
Lot 5110

ONLEESBAAR / ILLISIBLE

Description EN
Dancing children.
Pair of figures in metal, black patina.
Illegible signature.
Marble stands.

Beschrijving NL
Dansende kinderen.
Paar figuren in metaal, zwart gepatineerd.
Onleesbare signatuur.
Marmeren sokkeltjes.

Description FR
Enfants dansants.
Paire d'épreuves en métal à patine noire.
Signature illisible.
Socles en marbre.
Timed
29 Sep 17:00 - 18 Oct 2021
Location
Belgium, Antwerp