Sold
Lot 1097

GOTTFRIED HENRICH CRONE AET 60

HISTORIEPENNIGEN - HISTORICAL MEDALS - GOTTFRIED HENRICH CRONE AET 60 z.j. (1946), by door J.J. van Goor. Borstbeeld en trois quart naar rechts. Kz. tussen mercuriusstaf en tabaksbladeren het opschrift: DOOR DE FIRMA / H.G. TH. CRONE / AANGEBODEN UIT ERKENTELIJKHEID / VOOR BIJZONDERE PRESTATIES / GEDURENDE DEN TWEEDEN / WERELDOORLOG / 1940 -... more
Date
24 May 2019
Catalogue