Login | Register
It's Fast & Free!
Invest in Art
Art Investment Advisory
New! Valuate & Sell
Sell now at Auction
My Searches
Quick access and email alerts!
Wish List
Never lose your favourite lots!

Lot 1097: GOTTFRIED HENRICH CRONE AET 60

HISTORIEPENNIGEN - HISTORICAL MEDALS - GOTTFRIED HENRICH CRONE AET 60 z.j. (1946), by door J.J. van Goor. Borstbeeld en trois quart naar rechts. Kz. tussen mercuriusstaf en tabaksbladeren het opschrift: DOOR DE FIRMA / H.G. TH. CRONE / AANGEBODEN UIT ERKENTELIJKHEID / VOOR BIJZONDERE PRESTATIES / GEDURENDE DEN TWEEDEN / WERELDOORLOG / 1940 - 1945.AE gegoten 65.6 mm

Condition: Prachtig +

Translate to English
View on...
» Schulman
  

Sold

Date:
24 May 09:00
Catalogue:
Auction 359
Auction house:
Schulman