Sold
Lot 797690

Garden Bench Trädgårdsbänk

GARDEN BENCH Cast iron frame, wooden slats, painted in white, length about 195 cm, height 83 cm, seat height 42 cm

TRÄDGÅRDSBÄNK Stomme av gjutjärn, träribbor, bemålad i vitt, längd ca 195 cm, höjd 83 cm, sitthöjd 42 cm
Timed
05 Aug 2020
Location
Sweden, Helsingborg