Search Price Results
Wish

LOT 16

Hollandse school, 20ste eeuw, onder pseudoniem J Schuurman

[ translate ]

Hollandse school, 20ste eeuw, onder pseudoniem J Schuurman

‘In de smidse’, gesigneerd ‘J. Schuurman’ r.o.

Olieverf op doek, 60,5 x 100 cm


View it on
Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Reserve
Unlock
Time, Location
05 Apr 2024
Netherlands, Rotterdam
Auction House
Unlock

[ translate ]

Hollandse school, 20ste eeuw, onder pseudoniem J Schuurman

‘In de smidse’, gesigneerd ‘J. Schuurman’ r.o.

Olieverf op doek, 60,5 x 100 cm

Sale price
Unlock
Estimate
Unlock
Reserve
Unlock
Time, Location
05 Apr 2024
Netherlands, Rotterdam
Auction House
Unlock
View it on