Past - No Sale Price
Lot 1032

REYD, E. v. Oorspronck ende voortganck vande Nederlandtsche oorloghen. Ofte waerachtighe historie vande voornaemste geschiedenissen...

REYD, E. v. Oorspronck ende voortganck vande Nederlandtsche oorloghen. Ofte waerachtighe historie vande voornaemste geschiedenissen inde Nederlanden ende elders voorgevallen sedert den jare 1566 tot het jaar 1601. Arnh., I. v. Biesen, 1633. (24), 791, (8) pp. W. engr. front. by C. v.(d.) P(asse) & 24 engr. portrs. (1 signed by C.J. Visscher) in... more
Date
17 Nov 2021
Sale Price
Past - No Sale Price
Location
Netherlands, Leiden
Catalogue